Momi

073-6597181
Konstnär, budotränare
Född i Sano, Tochigi län I Japan 1951, bor i Sverige sedan 1979
Utbildning Konstfack, textil 1994 – 1999

Konstnärsskap: Sedan examen 1999 har jag arbetat i olika sammanhang, från formgivning av produkter till gestaltande av konstnärliga artefakter. Textila material och textila tekniker står i fokus.
För mer än tio år sedan började jag arbeta med den japanska sömnadstekniken sashiko. Sashiko är en sömnadsteknik som bygger på förstygn: det enkla stygnet där nål och tråd rör sig upp och ner genom en tygyta. Den tidiga användningen av tekniken var för att förstärka och laga plagg. Genom att lägga lager av tyg på varandra och sedan täcka ytan med förstygn kan tekniken även fylla
en annan funktion: den luft som skapas mellan tyglagren ger en värmande effekt.
Jag ser en kraft i sashikoteknikens långsamma process. Det går inte att från början planera hur något kommer att gestaltas, istället finns det ett värde i att under processen låta tankar och idéer påverka vad som händer både med materialet och med kompositioner. Med ytor av täta stygn i formationer bevaras den slitna tygytan och något nytt byggs upp, en konstnärlig process där ”funktion” också för med sig ett estetiskt uttryck. De gamla tygytorna bär spår av tid och liv, de berättar historier som inte riktigt går att formulera i ord.
Det är som att jag inte längre tänker på om det jag broderar på är ett vardagsföremål eller en bild, om det är ”funktion” eller om det är ”konst”. När jag lagar mina gamla japanska träningsbyxor med sashiko väljer jag färg på tråd, val av tyger som kan förstärka, jag lägger
skiftande formationer av täta och glesa stygn. Mina lagade byxor får för mig ett konstnärligt uttryck.

Tidigare utställningar:
Österlens Museum, Galleri 21 Malmö, Bosjö kloster, Trelleborgs museum, Rydals museum,
Kalmar Konstmuseum, Nordiska Museet, Svenska ambassaden i Tokyo, Stadsmuseet i
Norrköping, Västerbottens Museum och Textilmuseet i Borås, Östelens museum i Simrishamn, HemslöjdSkåne i Landskrona

2016 tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden