Vernissage  10 november 2018

Johanna Rosenqvist som är Fil. dr i Konstvetenskap föreläser ” En känsla av utvaldhet” hanslar om hållvara formr för skapande, hur det varit och vad som kan bli

Utställning 10.11.2018 – 20.01.2019 . Konsthantverk , Slöjd & form visas.