Sommar öppet

Butiken flyttar 20m  i andra sidan på gården.

Dojon (träningslokalen) blir min sommarbutiken.